historia procesu
     złota korona
     przebieg procesu
     sarkofag
     skompletowanie dokum.
     przeniesienie postulacji
     dom rodzinny Rozalii
     podziękowania


  Przeniesienie Postulacji

Po zakończeniu przez Postulację wszystkich prac, bezpośrednio związanych z przygotowaniem akt procesowych do podpisania ich przez ks. kardynała Macharskiego, zaczęliśmy rozważać sprawę przeniesienia Biura Postulacji do Domu Formacyjnego Fundacji Serca Jezusa w podkrakowskich Szczyglicach. Przemawiało za tym wiele względów, płynących zarówno z naszych obaw co do dalszego losu procesu, jak i praktycznych. Chodziło nam o zabezpieczenie opracowanych dokumentów przed osobami usiłującymi przejąć nad nimi kontrolę dla bardzo niejasnych racji. Ponadto Fundacja Serca Jezusa była obiektem przykrych ataków ze strony Zakonu Jezuitów i dalsze podnajmowanie pomieszczenia na Biuro Postulacji od niego stawało się coraz uciążliwsze. Za przeniesieniem Biura Postulacji przemawiały też względy praktyczne: możliwość nieograniczonej czasem obsługi Biura, a co za tym idzie, większa skuteczność w promowaniu postaci Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny. W październiku 2000 roku zapadły ostateczne decyzje i Biuro Postulacji zostało przeniesione do Szczyglic, do obiektu, w którym już od blisko dwóch lat spoczywał zdeponowany sarkofag. Przeniesienie Biura Postulacji w to nowe miejsce zachęciło Zarząd Fundacji do wystąpienia do Urzędu Gminy o nadanie ulicy, przy której stoi Dom Fundacji, imienia Rozalii Celakówny. W ten sposób działające aż do chwili zamknięcia procesu na szczeblu diecezjalnym Biuro Postulacji mogło się szczycić adresem upamiętniającym Rózię.

Komuninat dotyczący zamknięcia procesu kanonizacyjnego »

© 2002-2009 Fundacja Serca Jezusa
Publikowanie materiałów zamieszczonych na stronie wyłącznie za zgodą Fundacji