Wiadomości

Relacja z zamknięcia procesu kanonizacyjnego:
Trybunał ustanowiony z chwilą otwarcia procesu S.B. Rozalii Celakówny w dniu 5 listopada 1996 r., kierowany przez Delegata Ordynariusza, ks. prof. Stefana Ryłko, przy hojnej pomocy Biura Postulacji S.B. Rozalii Celakówny zakończył swe prace procesowe w sierpniu 2000 r. W ich wyniku powstało 18 pakietów dokumentów gotowych do wysłania do Kongregacji ds. Świętych w Rzymie. Wysyłkę dokumentów do Rzymu musiała wszak poprzedzić ostatnia, uroczysta sesja procesowa, w czasie której Ordynariusz miejsca składa swój podpis pod dokumentem zamykającym dochodzenie kanoniczne na terenie diecezji w sprawie życia, cnót i opinii świętości zmarłej 13 września 1944 r. S.B. Rozalii Celakówny. To właśnie na ten kardynalski podpis dokumenty czekały 7 lat w Biurze Postulacji S.B. Rozalii Celakówny w Szczyglicach.

Przełomem w staraniach o zamknięcie procesu była decyzja Episkopatu Polski, zalecająca Jego Eminencji Stanisławowi Kardynałowi Dziwiszowi, Metropolicie Krakowskiemu, zamknięcie procesu. Od tej chwili wypadki, wprost cudownie, potoczyły się bardzo szybko. O terminie zamknięcia procesu Biuro Postulacji S.B. Rozalii Celakówny dowiedziało się z oficjalnego listu skierowanego do Postulatora, p. Ewy Wieczorek, przez Delegata Ordynariusza, ks. prof. Stefana Ryłko.

Na sesję zamykającą dochodzenie kanoniczne na terenie Archidiecezji Krakowskiej zaproszone zostały, oprócz członków Trybunału, tylko osoby występujące w procesie. Biuro Postulacji reprezentowały p. Ewa Wieczorek (Postulator) oraz p. Marta Majewska (Notariusz). Fundację Serca Jezusa (Powoda w procesie) reprezentowali: p. Barbara Pasternak (Przewodnicząca Zarządu), p. Józef Kurecki (Przewodniczący Rady), p. Michał Zmuda (Członek Rady). (zdjęcie »)

Po odczytaniu i podpisaniu stosownych dokumentów przez Jego Eminencję księdza Kardynała Stanisława Dziwisza oraz przez członków Trybunału (zdjęcie »), nastąpiło (zanim dotrą do Rzymu do Kongregacji ds. Świętych) ich zabezpieczenie przed wcześniejszym otwarciem przez lakowanie każdego pakietu i opatrzenie go pieczęcią Metropolity Krakowskiego. Tak zabezpieczone dokumenty w przeciągu najbliższych dni mają być przekazane przez Kurię Krakowską do Kongregacji, by tam mógł rozpocząć się drugi etap procesu kanonizacyjnego S.B. Rozalii Celakówny, tzw. Proces Rzymski.

Zamykająca, ostatnia sesja w procesie kanonizacyjnym S.B. Rozalii Celakówny na terenie Archidiecezji Krakowskiej trwała niespełna godzinę, ale jej skutki dla Kościoła powszechnego i dla Narodu Polskiego mogą być wiekopomne i ocalające, bowiem misja Rozalii zmierzająca do przywrócenia Panu Jezusowi realnej i absolutnej władzy nad narodami świata jest najwyższej wagi.

Z chwilą zamknięcia procesu przez JE Ks. Kard. Stanisława Dziwisza, Metropolitę Krakowskiego, z Jego postanowienia wyrażonego formalnie, Fundacja Serca Jezusa została zwolniona z roli Powoda, a tym samym ustała działalność prowadzonego dotychczas przez nią Biura Postulacji. Z tej racji przedstawiciele Fundacji i Postulacji udali się jeszcze tego samego dnia na grób Rózi, by podziękować jej za wierną przyjaźń i za łaskę pracy w jej procesie kanonizacyjnym. Złożono na jej grobie bukiet czerwonych róż, zapalono znicze, a ks. Tadeusz Kiersztyn, spiritus movens procesu od jego otwarcia, aż do zakończenia, wygłosił laudację na cześć Rózi i jej przyjaciół, którzy przyczynili się do pomyślnego przebiegu procesu oraz poprowadził modlitwę powierzając Bogu dalsze jego losy. (zdjęcie »)

Prosto od grobu Rózi przedstawiciele Fundacji Serca Jezusa i Biura Postulacji udali się z pięknymi kwiatami i z równie pięknymi słowami podzięki do ks. prof. Stefana Ryłki, by wyrazić mu wdzięczność za ogrom pracy, trudu i cierpienia poniesionych w przeciągu 11. lat toczącego się procesu, któremu przewodniczył. Deo gratias!

Wkrótce dalsze informacje...


zob. komunikat dot. zamknięcia procesu kanonizacyjnego »

« wszystkie wiadomości | kwiecień 2007
© 2002-2009 Fundacja Serca Jezusa
Publikowanie materiałów zamieszczonych na stronie wyłącznie za zgodą Fundacji