Read about Rose Celak's life and message in English »

  Motto

Na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, wśród tysięcy nagrobków, które często przypominają wspaniałe budowle, znajduje się nagrobek bardzo skromny, lecz o wyjątkowej formie. Jedyną jego ozdobą jest ogromne serce, wykute z kamienia. Czy jest to Serce Jezusa, czy też jest to serce tej, którą skrywa mogiła? Ważne jest, że do tego serca różnymi alejkami nieustannie dążą ludzie, dźwigając brzemię swych chorób, zmartwień, potrzeb. Modlą się przy nim w skupieniu, a powierzywszy swój problem, biorą z grobu grudkę ziemi lub płatek kwiatka jako zadatek upragnionych łask. Wielu z nich potem wraca z zapłakanymi oczami, z twarzami rozpromienionymi szczęściem, by zapalić znicz, by wymówić proste zdanie: Dziękuję ci Róziu! Kim jest ta, która u tronu Boga tak skutecznie oręduje za nami?…


KAPŁAN PRZED PLUTONEM EGZEKUCYJNYM:
Chciałbym pokrótce przedstawić dramat mego życia poświęconego dziełu Intronizacji Jezusa Króla w naszym Narodzie. Od kilkunastu lat władze duchowne zmuszały mnie, bym zaparł się Jezusa Króla i bym wraz z narodem Izraelskim wybrał Barabasza, tak jak to uczyniły one na fali soborowych przemian.

Komunikat:
   Z radością informujemy, że w dniu 17.04.2007 r. proces kanonizacyjny S.B. Rozalii Celakówny na szczeblu diecezjalnym został zakończony przez Jego Eminencję Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza. W uroczystości zakończenia uczestniczyli m.in. przedstawiciele Fundacji Serca Jezusa: Barbara Pasternak (Przewodnicząca Zarządu), Józef Kurecki (Przewodniczący Rady), Michał Zmuda (Członek Rady) oraz przedstawiciele Biura Postulacji S.B. Rozalii Celakówny: Ewa Wieczorek (Postulator) i Marta Majewska (Notariusz).
   Ksiądz Kardynał podziękował zarówno Fundacji Serca Jezusa - powodowi w procesie, jak również pani Ewie Wieczorek - Postulator - prowadzącej dotychczas Biuro Postulacji za wypełnienie swoich zadań.
   Po zamknięciu procesu Kuria Krakowska przekaże zebrane, zapieczętowane dokumenty do Rzymu, gdzie proces będzie dalej prowadzony w Kongregacji ds. Świętych.
   Z chwilą zamknięcia procesu kanonizacyjnego na szczeblu diecezjalnym ulegają wygaszeniu dotychczas sprawowane funkcje kanonicznie ustanowionego Powoda i Postulatora, o czym Ksiądz Kardynał poinformował przedstawicieli Fundacji Serca Jezusa oraz Postulatora panią Ewę Wieczorek. W związku z tym uprzejmie informujemy, że z dniem 17.04.2007 r. Biuro Postulacji S.B. Rozalii Celakówny, ul. R. Celakówny 11, Szczyglice, 32-083 Balice zaprzestaje prowadzenia swojej dotychczasowej działalności.
   Wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do szczęśliwego zakończenia procesu S.B. Rozalii na etapie diecezjalnym serdecznie dziękujemy.

Fundacja Serca Jezusa - Powód w procesie kanonizacyjnym
Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny na szczeblu diecezjalnym


Kraków, 18 kwietnia 2007 r.
© 2002-2009 Fundacja Serca Jezusa
Publikowanie materiałów zamieszczonych na stronie wyłącznie za zgodą Fundacji