historia procesu
     złota korona
     przebieg procesu
     sarkofag
     skompletowanie dokum.
     przeniesienie postulacji
     dom rodzinny Rozalii
     podziękowania


  Sarkofag

W nawie głównej Bazyliki Serca Jezusa w Krakowie, po prawej stronie od wejścia, na filarze, księża Jezuici umieścili w roku 1994 okazały sarkofag Sługi Bożego Jana Beyzyma, jezuity, który oddał swe życie trędowatym. Od samego początku działalności Postulacji zaczęliśmy snuć plany, by po drugiej stronie nawy Bazyliki, na przeciwległym filarze umieścić sarkofag ze szczątkami doczesnymi S.B. Rozalii Celakówny. Wszak również i ona oddała swe życie wenerycznie chorym - polskim trędowatym. Czyż te dwie świetlane postacie nie byłyby prawdziwymi klejnotami w Bazylice głoszącej chwałę miłości miłosiernej Boga? Na korzyść Rózi przemawiał ponadto fakt, że z Bazyliką Serca Jezusa ściśle złączone były jej duchowe przeżycia, i w niej na kolanach spędzała najcenniejsze chwile swego życia.

Działania zmierzające do umieszczenia sarkofagu w Bazylice rozpoczęły się już jesienią 1997 r. Pierwszym krokiem było wyłonienie projektodawcy i wykonawcy, którym został p. Michał Gołąbek, artysta rzeźbiarz z Poznania. Wstępne szkice sarkofagu i żmudne ustalenia pojawiły się z początkiem 1998 r. Całością sprawy w imieniu Fundacji i Postulacji, które i w tym dziele współpracowały także razem, podjął się pokierować ks. Tadeusz Kiersztyn. Sprawa sarkofagu z miesiąca na miesiąc postępowała do przodu; odbyło się szereg narad, zakończonych konkretnymi decyzjami z księdzem dr Jerzym Nowobilskim, który z urzędu na terenie Archidiecezji Krakowskiej nadzorował tego rodzaju inwestycje. Uzgodniony w ten sposób projekt sarkofagu został zatwierdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. Następnie Postulacja zawarła prawną umowę z Zakonem Jezuitów o umieszczenie w Bazylice sarkofagu S.B. Rozalii Celakówny. Gdy wszystkie formalności prawne zostały dopełnione Fundacja i Postulacja zleciły p. M. Gołąbkowi wykonanie sarkofagu w dniu 18 września 1998 roku.

Osoby zaangażowane w to dzieło mogły chwilowo odetchnąć z wielką ulgą. Byliśmy bowiem świadomi walki, jaka toczyła się już od kilku lat o królowanie Jezusa w Polsce. Zwłaszcza w roku 1998 idea intronizacji Jezusa Króla Polski była usilnie zwalczana przez środowiska liberalne duchownych i świeckich. A ponieważ w tle intronizacji stała Rózia, odczuwaliśmy rosnące zagrożenie dla jej procesu kanonizacyjnego. Tym samym coraz ciemniejsze i groźniejsze chmury gromadziły się nad Biurem Postulacji i nad prowadzonymi przez nie pracami.

Zwiastuny walki »

Opis sarkofagu »

Gromadzenie środków »

Ekshumacja »

Czas walki »

© 2002-2009 Fundacja Serca Jezusa
Publikowanie materiałów zamieszczonych na stronie wyłącznie za zgodą Fundacji