historia procesu
     złota korona
     przebieg procesu
     sarkofag
     skompletowanie dokum.
     przeniesienie postulacji
     dom rodzinny Rozalii
     podziękowania


  Podziękowanie ofiarodawcom sarkofagu

Fundacja i Postulacja, będące organizatorami zbiórki ofiar na sarkofag, wciąż żywiły nadzieję, że lada moment nastąpi podpisanie przez ks. Kardynała akt procesowych Rozalii Celakówny i że równocześnie zostanie odblokowana ekshumacja, a co za tym idzie, budowa sarkofagu Rózi w Bazylice Serca Jezusa w Krakowie.

W ten sposób na oczekiwaniu płynął czas kolejnych lat, a pokusa podejrzliwości i oszczerstwa prowokowała niektórych ludzi do oskarżania organizatorów budowy sarkofagu o zawinione niewywiązywanie się z danych obietnic. Wszak nie było sarkofagu w Bazylice, nie było tablic pamiątkowych z nazwiskami ofiarodawców, nie było nawet obiecanych pisemnych podziękowań. Osobom pozbawionym wiedzy na temat zaszłych wydarzeń z ekshumacją i sarkofagiem mogło się wydawać, że pieniądze przeznaczone na ten cel zostały zdefraudowane.

Po przeszło czteroletnim milczeniu Fundacja stwierdziła, że dalsze zdanie ludzkiej cierpliwości i wyrozumiałości na pastwę domysłów byłoby aktem nie licującym z godnością ofiarodawców. Postanowiliśmy zatem przerwać milczenie w tej sprawie.

Do ofiarodawców objętych umową zostały wysłane ozdobne podziękowania (obwoluta, strona zewnętrzna, strona wewnętrzna) za złożone ofiary na sarkofag wraz z listem wyjaśniającym, napisanym przez ks. Tadeusza Kiersztyna.


Szanowni Państwo
Drodzy Ofiarodawcy, Pax Christi!


Z wyrazami najwyższej wdzięczności Fundacja Serca Jezusa oraz Postulacja przesyłają Wam, Kochani Ofiarodawcy, pamiątkowe podziękowanie za złożoną ofiarę na Sarkofag Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny. Ponieważ byłem osobiście zaangażowany w zbieranie tychże ofiar, poczuwam się do obowiązku poinformowania Państwa o losach Sarkofagu oraz pragnę wyjaśnić okoliczności, które spowodowały, że dopiero dzisiaj Państwo otrzymujecie należne Wam podziękowanie za złożone, często na moje ręce, ofiary.

Sarkofag został wykonany bardzo pięknie, szybko i rzetelnie przez p. Michała Gołąbka, artystę z Poznania, według projektu, który został zatwierdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie oraz przez podobną instytucję Kurii Metropolitalnej w Krakowie w osobie ks. dr. Jerzego Nowobilskiego (zał nr 1, zał nr 2). W dniu 5 marca 1999 r., w pierwszy piątek miesiąca, ekipa pracowników rozpoczęła montowanie Sarkofagu w Bazylice Serca Jezusa w Krakowie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Postulacją a Jezuitami, będącymi prawnymi właścicielami Bazyliki, w osobie ks. Rektora o. Władysława Gryzło SJ (zał nr 3). Przy okazji pragnę poinformować, że przystąpiliśmy do zbierania ofiar, gdy powyższe dokumenty: zgoda konserwatorów zabytków i umowa z Jezuitami były w naszym posiadaniu.

Postulacja ze swej strony załatwiła wcześniej wszystkie formalności, zarówno od strony prawnej, jak i technicznej, związane z ekshumacją szczątków doczesnych S.B. Rozalii Celakówny celem przeniesienia ich z Cmentarza Rakowickiego do Sarkofagu. Przy okazji pragnę wyjaśnić, że ekshumacja należy do czynności procesowych i organem kompetentnym do jej przeprowadzenia jest Biuro Postulacji. Postulacja działała za wiedzą Jego Eminencji ks. Kardynała Franciszka Macharskiego, który o planowanej ekshumacji został miesiąc wcześniej poinformowany. Ekshumacja zaplanowana była na dzień 6 marca 1999 r., by szczątki doczesne S.B. Rozalii Celakówny mogły być bezpośrednio przeniesione do zainstalowanego w Bazylice Sarkofagu. W czasie gdy montowano Sarkofag (w dniu 5 marca), Postulator, p. Sylwia Kaczmarek została wezwana do Jego Eminencji ks. Kardynała Franciszka Macharskiego, który poinformował ją, że wstrzymuje ekshumację, i w związku z tym zakazuje budowy Sarkofagu w Bazylice. Motywy tej decyzji nie zostały przez ks. Kardynała podane i do tej pory są nieznane Fundacji i Postulacji. Wobec powyższej decyzji ks. Kardynała, Fundacja i Postulacja zmuszone były zaniechać ekshumacji i wycofać się z prac montażowych Sarkofagu. Po spisaniu na tę okoliczność protokołu, Sarkofag został przez Fundację wywieziony z Bazyliki i zmagazynowany (zał nr 4).

Wkrótce potem Komitet Budowy Sarkofagu, złożony z przedstawicieli Ofiarodawców dwukrotnie zwrócił się listownie do Jego Eminencji ks. Kardynała Macharskiego z prośbą o podanie powodów, dla których wstrzymał ekshumację, oraz z prośbą o wyrażenie zgody na dokończenie przerwanych prac. Komitet niestety nie otrzymał odpowiedzi na żaden z doręczonych do rąk ks. Kardynała listów (zał nr 5, zał nr 6). W tej sytuacji Fundacja i Postulacja dla dobra sprawy postanowiły cierpliwie czekać na zmianę stanowiska ks. Kardynała w tej sprawie.

Z tego też względu odłożono sprawę przesłania Wam podziękowań aż do momentu pomyślnego zrealizowania naszego wspólnego dzieła. Jednakże z uwagi na liczne domysły snute w tej sprawie, jak też na liczne przynaglenia ze strony Ofiarodawców Sarkofagu, zdecydowałem się na przedłożenie Wam powyższych wyjaśnień. Także Fundacja i Postulacja są przekonane, że dalsze zwlekanie z wysłaniem podziękowań byłoby rzeczą niezrozumiałą i oznaką zaniedbania w wypełnieniu zobowiązań wobec Was, Kochani Ofiarodawcy. Dlatego bardzo proszę o życzliwe przyjęcie mych wyjaśnień, jak też przesłanej Wam Pamiątki z zapewnieniem, że Fundacja i Postulacja dołożą ze swej strony wszelkich możliwych starań, by rozpoczęte dzieło doprowadzić do końca. Wszystkich zawiedzionych obecnym stanem rzeczy ze swej strony serdecznie przepraszam, ale zbierając fundusze na Sarkofag, nigdy nie przypuszczałem, że sprawa tak ważna dla Kościoła i dla naszej Ojczyzny może przybrać tak bolesny dla nas wszystkich obrót. Jednakże myślę, że w duchu wiary powinniśmy dzielnie przetrzymać te chwilowe trudności.

Z dniem 13 marca 1999 r. została odprawiona pierwsza z comiesięcznych Mszy świętych dziewięcioletniej nowenny, odprawianej w intencji Fundatorów Sarkofagu. Nowenna Mszy świętych trwa już zatem piąty rok. W ten sposób Fundacja i Postulacja pragną okazać wszystkim Fundatorom swą wielką wdzięczność i uprosić u tronu Króla chwał potrzebne Wam łaski.

Na koniec, korzystając z okazji, chciałbym poinformować Was, Drodzy Przyjaciele, o stanie procesu kanonizacyjnego S.B. Rozalii Celakówny. Otóż proces został otwarty w dniu 5 listopada 1996 r. i po czterech latach niezwykle ofiarnej pracy Trybunału i Postulacji wszystkie dokumenty procesowe zostały zgromadzone w osiemnastu specjalnych teczkach i przygotowane do wysłania do Rzymu. By mogło to nastąpić, Jego Eminencja ks. Kardynał Franciszek Macharski musi pod tymi dokumentami złożyć swój podpis, w ten sposób zamykając oficjalnie proces prowadzony na terenie Archidiecezji Krakowskiej. W sierpniu 2000 r. Postulator, p. Sylwia Kaczmarek listownie poinformowała ks. Kardynała, że praca nad dokumentami została zakończona i są one gotowe do podpisania. Ponieważ do tej pory podpis ks. Kardynała nie został złożony, proszę Was o wytrwałą modlitwę w tej intencji.

Żegnając się z Wami, chciałbym zacytować słowa Pana Jezusa wypowiedziane do Rózi: "Dziecko, trzeba żyć wiarą i trzeba ufać! Ufać, że mimo największych trudności to dzieło będzie przeprowadzone (...). W tej sprawie trzeba dużo cierpieć, trzeba całkowicie być ofiarą". A zatem: W górę serca!

Szczęść Boże!

ks. Tadeusz Kiersztyn
Szczyglice, dn. 25 maja 2003 r.

© 2002-2009 Fundacja Serca Jezusa
Publikowanie materiałów zamieszczonych na stronie wyłącznie za zgodą Fundacji