historia procesu
     złota korona
     przebieg procesu
     sarkofag
     skompletowanie dokum.
     przeniesienie postulacji
     dom rodzinny Rozalii
     podziękowania


  Przebieg procesu

Z początkiem następnego roku, tj. 1997 Biuro Postulacji S.B. Rozalii Celakówny rozpoczęło swą działalność. "Spiritus movens" całego przedsięwzięcia był nadal ks. Tadeusz Kiersztyn, który mimo swych rozległych zajęć nie szczędził czasu i sił, by dyskretnie czuwać nad losami procesu i na miarę potrzeb śpieszyć z pomocą Postulacji w załatwianiu tysięcznych spraw. Najpilniejszą kwestią do rozwiązania było znalezienie odpowiedniego lokalu na Biuro Postulacji, gdyż prace procesowe, polegające w pierwszym rzędzie na przesłuchiwaniu osób (świadków) znających lub pamiętających mimo upływu lat Rozalię, nabierały coraz większego tempa. Ks. Tadeusz Kiersztyn, z będących do jego dyspozycji pomieszczeń Krajowego Sekretariatu AM, przeznaczył na Biuro Postulacji obszerny pokój, służący do tej pory na miejsce modlitewnych spotkań młodzieży pracującej. Jednakże pomieszczenie to wymagało kapitalnego remontu. Mimo zimy prace remontowe zostały bardzo szybko ukończone dzięki bezinteresownej i ofiarnej pracy p. Jana Czecha i wspomagającego go p. Krzysztofa Mendaka. P. Jan Czech wykonał i zamontował także solidną kratę do okna, by w przyszłości strzegła dostępu do bezcennych dokumentów związanych z procesem Rozalii. W międzyczasie wykonywane były regały na dokumenty, biurka i kompletowane było pozostałe wyposażenie biura. Największych problemów przysporzyła solidna metalowa szafa, w której zgodnie z wymogami prawa należało przechowywać dokumenty gromadzone w trakcie procesu. Gdy i ona znalazła się na miejscu, można było przystąpić do oficjalnego otwarcia Biura Postulacji Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny.

Oddajmy głos p. Postulator Sylwii Kaczmarek, która z bezprzykładnym poświęceniem zaangażowała się w toczący się proces. Oto jej relacja z upływu pierwszych miesięcy po otwarciu procesu, zamieszczona w Posłańcu Serca Jezusowego:

Poświęcenie Biura Postulacji »

Działalność Biura Postulacji »

© 2002-2009 Fundacja Serca Jezusa
Publikowanie materiałów zamieszczonych na stronie wyłącznie za zgodą Fundacji