życiorys
     kalendarium życia
     posłannictwo Rozalii
     pisma Rozalii


  Kalendarium życia

Ważniejsze daty w życiu Rozalii

19 IX 1901przychodzi na świat w Jachówce k. Makowa Podhalańskiego
20 IX 1901otrzymuje Chrzest św. w kościele parafialnym w Bieńkówce
1902ciężko choruje na świnkę
1907"pierwsze wewnętrzne spotkanie" z Panem Jezusem
1 IX 1908zaczyna uczęszczać do szkoły powszechnej w Jachówce
1908przystępuje do I spowiedzi świętej
1909choruje na dyfterię
11 V 1911przyjmuje I Komunię świętej
30 VI 1914kończy 6-oddziałową szkołę powszechną
1914znajduje ideał w "Małej Drodze" św. Teresy od Dzieciątka Jezus
1915obiera sobie św. Józefa "za Ojca i Opiekuna"
1916Matka Boska Bolesna cudownie uzdrawia ją z ciężkiej choroby;
doznaje mistycznej pociechy u stóp Najświętszej Panny Różańcowej u OO. Dominikanów w Krakowie
2 VII 1917w Budzowie otrzymuje bierzmowanie z rąk Księcia Abpa Sapiehy
1918 ?składa ślub czystości u stóp Niepokalanej w Bieńkówce
1919rozpoczyna swą "noc ciemności"
VII 1922odbywa pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę celem poznania woli Bożej
15 VIII 1923ma mistyczne przeżycia miłości u stóp Najświętszej Maryi Panny w Kalwarii Zebrzydowskiej
27 VIII 1924z woli Bożej opuszcza dom rodzinny i udaje się do Krakowa
III 1925nadzwyczajna spowiedź w kościele św. Mikołaja;
wizja piekła i nieba;
u końca "nocy ciemności" otrzymuje dar wolności od pokus nieskromnych
IV 1925obejmuje pracę w Szpitalu św. Łazarza w Krakowie na chirurgii
1 VI 1925urzędowo zostaje przeniesiona na Oddział Dermatologiczny
5/6 XII 1925znowu ma wizję piekła
1926podupada na zdrowiu na skutek silnego przeziębienia się
11 VI 1926przeżywa wielką wizję Chrystusa w uroczystość Jego Najświętszego Serca
IX 1927doznaje mistycznego jakby "ugodzenia sztyletem" w kościele SS. Felicjanek przy ul. Smoleńsk
5 XII 1927opuszcza pracę szpitalną i wstępuje do Zakonu SS. Klarysek w Krakowie
15 I 1928ukazuje się jej pewna zmarła i bardzo cierpiąca znajoma
26 II 1928ma wizję dwóch szczytów
1 III 1928opuszcza Zakon SS. Klarysek "z rozkazu przełożonych" i z woli Jezusa ponownie podejmuje pracę w szpitalu, w Izbie Przyjęć;
otrzymuje dar chodzenia w obecności Bożej
15 IX 1928przyjmuje bardzo dobrą pracę na Klinice Okulistycznej
X 1928pierwszy raz przystępuje do konfesjonału o. Henryka Jakubca OP
1928/1929zimą choruje na zapalenie płuc
IX 1929ma wizję: św. Teresy od Dzieciątka Jezus, "Ecce Homo" - spoczywa na Boskim Sercu Jezusa
30 XI 1929z woli Jezusa powraca na Oddział Dermatologiczny, gdzie zostaje do śmierci
1930zaczyna uczęszczać do spowiedzi św. również do o. Władysława Całki CSsR
IX 1930ukazuje się jej świątobliwa M. Ksawera, karmelitanka zmarła w 1928 r. w Krakowie
ma wizje: Chrystusa w monstrancji w olbrzymim kościele oraz św. Michała Archanioła
1931przez kilka miesięcy kuruje swe płuca
VII 1932składa ślub czynienia tego, co lepsze
23 VIII 1932drugi raz odwiedza Jasną Górę
X 1932zapisuje się na kursy pielęgniarskie PCK
I 1933przerabia z profesorem UJ VII klasę szkoły powszechnej i dalsze gimnazjalne
9 I 1933kończy kursy gazoznawstwa
1933jako eksternistka zdaje egzamin z VII klasy szkoły powszechnej w Wadowicach
26 III 1933składa egzamin z pełnego kursu "dla sióstr pogotowia sanitarnego" PCK
8 VI 1934przybywa na rekolekcje u OO. Redemptorystów w Toruniu
26 VII 1934ma wizję sądu Bożego nad duszami miłosiernymi
15 VIII 1934w Kalwarii Zebrzydowskiej w sposób mistyczny przeżywa szczęście Wniebowziętej
IX 1934trzeci raz odwiedza Jasną Górę
X 1934czwarty raz odwiedza Jasną Górę
XII 1934obejmuje pracę w Ambulatorium Dermatologicznym
1 I 1935na życzenie Chrystusa składa ofiarę z siebie za kapłanów i grzeszników
I 1935ma wizję "olbrzymiego stada kozłów"
18/19 IV 1935w nocy z W. Czwartku na W. Piątek poddaje się operacji na wyrostek robaczkowy
8 V 1937zaczyna spowiadać się u OO. Paulinów na Skałce
4 VIII 1937składa państwowy egzamin pielęgniarski
IX 1937ma wizję: zbliżającej się wojny, niezwykłego pomnika Najświętszego Serca Jezusa i Aktu Intronizacji
8 IX 1937otrzymuje świadectwo ukończenia nauk pielęgniarskich
XII 1937ma wizję najwyższego szczytu do osiągnięcia
24 VI 1938dokonuje "Aktu ofiarowania się Miłości Nieskończonej"
4 VII 1938przeżywa wizję globu ziemskiego i wojny z Niemcami
15 VIII 1938mistycznie przeżywa chwałę Wniebowziętej
17 VIII 1938otrzymuje brązowy medal "za długoletnią służbę"
17 i 21 IX 1938na polecenie spowiednika (który otrzymał zlecenie od Kardynała Hlonda) poddaje się lekarskiemu badaniu przez neurologa
19 i 20 XI 1938po raz piąty jest na Jasnej Górze
16 XII 1938ma wizje: piekła, miasta z kryształu i diamentów, Najświętszej Maryi Panny
II 1939w sposób mistyczny widzi granicę polsko-niemiecką w ogniu
3 V 1939rozpoczyna swą "śmierć duchową", przebolesne napady nieznajomej półopętanej
18 V 1939przeżywa wizję wyższej uczelni i św. Teresy od Dzieciątka Jezus
28 V 1939ma objawienie dotyczące osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu - wizję "Ecce Homo"
12 VII 1939doznaje mistycznej pociechy w kościele w Bieńkówce
14 VII 1939otrzymuje niezwykły przypływ miłości (w Jachówce), "jakby ktoś mnie ugodził strzałą w serce"
17 VIII 1939odwiedza Najświętszą Maryję Pannę w Kalwarii Zebrzydowskiej
24/25 IX 1939ma senną wizję św. Teresy od Jezusa; pokój przy Mikołajskiej staje się "kaplicą"
XI 1939doznaje od półopętanej publicznej potwarzy, bicia po głowie, targania za włosy; "od bicia... (ma) pełno guzów na głowie"
9 Xprzeżywa wizję św. Teresy od Dzieciątka Jezus
XI 1940ma objawienia dotyczące "osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu"
2 I 1941odbiera mistyczne wskazania o intronizacji w duszach i narodach
2 V 1941dokonuje Aktu osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu wg św. Małgorzaty Marii
5 IX 1942otrzymuje pouczenie, że "Mała Droga" jest bardzo aktualna w naszych czasach
XII 1942ma wizję św. Michała Archanioła i wilczych głów pobitych żołnierzy niemieckich
7 IX 1944sama osłabiona, stawia bańki znajomej i zaziębia się
8 IX 1944(w święto narodzenia NMP) przyprowadzają ją ze szpitala do domu z gorączką
10 IX 1944Dr Koterla stwierdza anginę Plauta i Vincenta i poleca odwieźć chorą do szpitala
11 IX 1944chorą przewożą do szpitala, gdzie otrzymuje transfuzję krwi
12 IX 1944(w święto Imienia NMP) chora prosi o kapłana, spowiada się i przyjmuje Wiatyk święty i Namaszczenie Olejem świętym
13 IX 1944o godz. 2 podczas snu spokojnie oddaje duszę Bogu
14 IX 1944(w święto Podwyższenia Krzyża św.) o godz. 9 odprawiają się egzekwie i uroczysta Msza św. pogrzebowa w kościele św. Łazarza
15 IX 1944(w święto Matki Boskiej Bolesnej) o godz. 15.30 odbywa się pogrzeb na Cmentarzu Rakowickim

© 2002-2009 Fundacja Serca Jezusa
Publikowanie materiałów zamieszczonych na stronie wyłącznie za zgodą Fundacji