wersja pełna
     wersja skrócona


  Nowenna o uproszenie łask

Modlitwa o beatyfikację Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny i nowenna o uproszenie łask za jej wstawiennictwem

Odmawiając nowennę, uczestniczymy przez 9 kolejnych dni we Mszy świętej, jeśli jest to możliwe, przystępujemy codziennie do Komunii świętej.


1. Antyfona do Ducha Świętego

Przyjdź, Duchu Święty! Napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.


2. Krótki akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusa

Najmilszy Panie Jezu, dla okazania Ci mojej wdzięczności i zadośćuczynienia za me niewierności, oddaję Ci moje serce, całkowicie poświęcam się Tobie i przy Twojej pomocy postanawiam więcej nie grzeszyć.

Najświętsze Serce Jezusa, poświęcam się Tobie przez Maryję. Amen.


3. Akt miłości i wynagrodzenia

Panie Jezu, wnikam dziś w pragnienie Twego Najświętszego Serca, które wiele razy żądało ofiary ekspiacyjnej za grzechy ludzkie. Mój Ukochany Jezu, jednoczę swe serce z Twoimi cierpieniami i pragnę całym mym życiem wynagradzać Ci za nie. Spraw to, błagam Cię, Jezu, bym Ci oddał(a) miłość za miłość, moje życie za Twoje życie, złożone w ofierze za grzechy nasze na krzyżu. Ty wiesz, o Panie, najlepiej, jak bardzo pragnę kochać i pocieszać Twoje Najświętsze Serce, tak bardzo wzgardzone i zapomniane przez ludzkość. Jezu mój najsłodszy, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, jak bardzo pragnę Ciebie kochać.


4. Intencja

Jezu Królu Polski, za przyczyną Twej Najświętszej Matki Niepokalanej i Wniebowziętej, naszej Królowej, za wstawiennictwem św. Józefa Jej Oblubieńca, oraz przez szczególne dziecięctwo duchowe Twej służebnicy Rozalii - jej staranne ukrycie się przed światem, żarliwą miłość, bezgraniczną ufność, niewinność, heroiczne poświęcenie się dla bliźnich i głębokie jej unicestwienie się - z wielką ufnością i miłością błagam Cię o łaskę, na której mi tak bardzo zależy ….. (tu wymienić tę łaskę). W tej intencji postanawiam ….. (tu wymienić przedmiot obietnicy). Racz mnie wysłuchać, o Miłosierne Serce Zbawiciela, przez Twą Ranę nieskończonej miłości. Amen.


5. Tajemnica Różańca świętego

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.


6. Ostatnia modlitwa Służebnicy Bożej Rozalii

Panie Jezu, ukryty w Sakramencie Miłości, kochający nas mimo naszej ogromnej nędzy i przyjmujący nas chętnie w każdej chwili… przychodzę do Ciebie z całą moją nędzą i wszystkimi sprawami, byś Ty mi pomógł. Zmiłuj się nade mną, mój Najsłodszy Jezu, i wysłuchaj mnie, o co Cię serdecznie proszę przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. Proszę Cię, mój Jezu, dla siebie o łaskę miłowania Ciebie miłością podobną do Twojej miłości. Pomóż mi, Panie Jezu, w moich utrapieniach, gdyż nie ma nikogo, kto by mi pomógł… Całuję, mój Jezu, Twoje Najświętsze stopy. Amen.


7. Modlitwa o wyniesienie S.B. Rozalii na ołtarze

Boskie Serce Jezusa, wsław grób Rozalii cudami i wynieś ją na ołtarze. "Ojcze nasz", "Zdrowaś Maryjo" i "Chwała Ojcu."

© 2002-2009 Fundacja Serca Jezusa
Publikowanie materiałów zamieszczonych na stronie wyłącznie za zgodą Fundacji