Galeria ze zdjęciami - spis tematyczny

 • Historia procesu S.B. Rozalii Celakówny »
  Figurka Jezusa Króla Polski »
  Ks. Kazimierz Dobrzycki, paulin (1900-1974), ostatni kierownik duchowy Rozalii »
  List Fundacji Serca Jezusa do Ks. Kardynała z prośbą o otwarcie procesu kanonizacyjnego »
  List Ks. Kardynała do Fundacji Serca Jezusa dotycząca pozwolenia na otwarcie procesu »
   
 • Otwarcie procesu S.B. Rozalii Celakówny »
  W oczekiwaniu przed uroczystością »
  Modlitwa na rozpoczęcie »
  Przedstawienie postaci Rozalii »
  Zaprzysiężenie Trybunału »
  Podpisanie dokumentów - zdjęcie 1 »
  Podpisanie dokumentów - zdjęcie 2 »
  Przemówienie końcowe Ks. Kardynała »
   
 • Wotum - szczerozłota korona »
  Wotum - złota korona złożona w Bazylice Serca Jezusa w Krakowie »
  Widok na tylną część opaski »
  Złota korona - zdjęcie »
  Napis na tabliczce: "Staraniem Fundacji Serca Jezusa od Czcicieli Bożego Serca w imieniu Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny w dniu 24 listopada 1996 r." »
   
 • Uroczystość Chrystusa Króla - złożenie wotum »
  Procesja na wejście - zdjęcie 1 »
  Procesja na wejście - zdjęcie 2 »
  Rozpoczęcie Mszy świętej »
  Ks. Tadeusz Kiersztyn wygłasza kazanie »
  W czasie kazania »
  Procesja z darami - wotum złota korona »
  Przekazanie darów »
  Poświęcenie złotej korony »
  Moment przed złożeniem wotum »
  Złożenie wotum - zdjęcie 1 »
  Złożenie wotum - zdjęcie 2 »
  Ks. Tadeusz Kiersztyn po zwycięskiej bitwie o koronę »
  Figura Chrystusa po złożeniu wotum »
  Widok na bazylikę podczas Mszy świętej »
  "Przekażcie sobie znak pokoju" »
  W czasie Komunii świętej »
  Ogłoszenia końcowe »
  Na zakończenie Mszy świętej »
  Prezentacja korony - zdjęcie 1 »
  Prezentacja korony - zdjęcie 2 »
  Księga fundatorów wotum »
  Ozdobne podziękowanie dla ofiarodawców wotum - obwoluta »
  Ozdobne podziękowanie dla ofiarodawców wotum - część zewnętrzna »
  Ozdobne podziękowanie dla ofiarodawców wotum - część wewnętrzna »
   
 • Powstanie i działalność Biura Postulacji »
  Biuro Postulacji »
  Uroczyste poświęcenie Biura Postulacji - zdjęcie 1 »
  Uroczyste poświęcenie Biura Postulacji - zdjęcie 2 »
  Uroczyste poświęcenie Biura Postulacji - zdjęcie 3 »
  Uroczyste poświęcenie Biura Postulacji - zdjęcie 4 »
  Uroczyste poświęcenie Biura Postulacji - zdjęcie 5 »
  Uroczyste poświęcenie Biura Postulacji - zdjęcie 6 »
  Uroczyste poświęcenie Biura Postulacji - zdjęcie 7 »
  Uroczyste poświęcenie Biura Postulacji - zdjęcie 8 »
  Podczas przesłuchania świadków »
  Na Błoniach Krakowskich podczas wizyty Ojca Świętego »
   
  1 2 3 4

  © 2002-2009 Fundacja Serca Jezusa
  Publikowanie materiałów zamieszczonych na stronie wyłącznie za zgodą Fundacji